Bytte og retur

Retur og bytterett

Ønsker du å returnere eller bytte en vare?

Hos oss har du alltid 14 dager retur- eller bytterett etter mottak av bestillingen. Ta kontakt med oss før du returnerer. Du får tilsendt et returskjema på e-post (retur- og reklamasjonsskjemaet kan også lastes ned her. Dette må du fylle ut og sende med varer du returnerer.

 

For å kunne returnere, må varene være uåpnede, ubrukt og originalemballasje uskadet. Sørg for at varer pakkes forsvarlig i original emballasje slik at de ikke skades under transport til oss.

Vi viser til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) §22, g). Av hensyn til helsevern og hygiene gjelder ikke angreretten på varer der forseglingen er blitt brutt etter levering.

Du må selv dekke returkostnader i forbindelse med retur og bytting av varer.

For å returnere en vare følger du ”Anvisning til retur". Ønsker du å bytte en ny vare bestiller du enkelt den nye varen på Innovacare.no.

Retten til å returnere og bytte varer, påvirker ikke dine rettigheter som forbruker etter angrefristloven eller forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Skjemaet kan også lastes ned her.

Melding om bruk av angrerett og angrerettskjema skal sendes på e-post, men hvis det ikke lar seg gjøre for deg kan du sende det i posten. Meldingen må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur.

Du må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Du får refundert varens kostnad med fratrekk av fraktkostnader.
Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da vi mottok varen i retur i godkjent forpakning eller fra da vi fikk melding om at du ønsker å benytte angreretten før varen er utsendt fra vårt lager.
Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som du benyttet.

Du som kjøper skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt til selger, sende varene tilbake eller overlevere dem til selgeren.

For å kunne angre et kjøp, forutsettes det at varene er uåpnede, ubrukte og at originalemballasjen er uskadet. Kjøper må også sørge for returtransport og kostnad for denne. Forsendelsen må pakkes forsvarlig og i originalemballasje slik at den mottas hos selger uten skader på vare eller forpakning.
Selgeren kan kreve at kjøper erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens uforsvarlig håndtering av varene ved tilbakelevering.

Hvis du ikke mottok et angrerettskjema med varene, blir fristen for å kunne angre kjøpet utvidet til 3 måneder. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år

Reklamasjon

Når du oppdager at varer du har kjøpt i vår nettbutikk har feil eller mangler, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen melde fra til oss på dette retur-og reklamasjonsskjemaet ved å sende det til oss på kundeservice@innova-active.no .

Etter omstendighetene kan du kreve retting av feilen, omlevering av nytt tilsvarende produkt eller heving av kjøpet. Innovacare.no kan alltid forlange at kjøpet heves, fremfor feilretting eller omlevering.
Ved en reklamasjon på et produkt kan det være at vi må undersøke hva som er feil på produktet, og i enkelte tilfeller kan det være at dette må gjøres av produsenten. Hvis vi trenger produktet for å utføre dette, vil du få tilsendt en ferdig frankert returseddel fra oss.


Din rettighet som kunde til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, men retten til å gjøre mangelen gjeldende tapes hvis du ikke reklamerer innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Anvisning til retur

1. Pakk inn vare og returskjema i originalemballasje.
2. Sende returen som pakke – ikke postoppkrav – til denne adressen:
    Innova Active AS
    Storgaten 32
    0184 OSLO
3. Dersom du ønsker å bytte varer, bestill de nye ønskede varene på Innovacare.no.

MERK

Behandlingstid ved returer
Behandlingen av din retur finner sted stegvis. Vennligst forvent en samlet behandlingstid og refusjon på 1-3 uker.

Skadet forsendelse, feillevering
Vær vennlig ikke å motta en pakke som er synlig skadet i transporten. Denne vil da bli sendt tilbake til oss, og vi sender deg en ny forsendelse. Skulle du mot formodning motta en leveranse med innhold som ikke samsvarer med det du bestilte, ta kontakt med oss.

Retur av rabatterte produkter
Har du handlet varer med rabatt og du har krav på tilbakebetaling, er det den prisen du faktisk har betalt – ikke varens normale utsalgspris, som tilbakebetales.