Søk

Medlemsvilkår

Avtalen om medlemskap i Innovacare.no gjelder mellom følgende parter:

Innovacare.no org,nr 999 079 938, og Medlemmet.

Registrering

For å kunne benytte deg av kundeklubbens tjenester må du være registrert som medlem og akseptere medlemsvilkårene. Aldergrense for medlemskap er satt til 18 år, samt at du må ha et mobilnummer som er norskregistrert. Medlemskapet kan kun brukes personlig ved private kjøp. Du står selv ansvarlig for registreringen, og for å holde oss oppdatert på opplysningene som er gitt. Du kan enkelt holde oss oppdatert på medlemssiden din, eller kontakte kundeservice kundeservice@innovacare.no.

Personvern 

Vi i Innovacare.no er opptatt av ditt personvern. Vi har derfor gjennomført tiltak som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring her

 

Informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker opplysninger om deg for å skreddersy gode tilbud utfra informasjon vi har hentet inn. 

Vårt grunnlag for registrering og behandling av opplysninger om deg, bygger på ditt samtykke. Ved å godkjenne disse medlemsvilkårene, samtykker du til at vi behandler opplysninger om deg.

Når du melder deg inn i kundeklubben vår, henter vi inn følgende informasjon:

Fornavn, etternavn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato

 

Samtykke til kommunikasjon

Vi kommuniserer med deg via telefon, sms, e-post, og sosiale medier.

Vi ber om ditt samtykke til at vi kan sammenstille personopplysninger med andre medier for å identifisere deg og gi deg tilpassede annonser og informasjon. Eksempler på det kan være Instagram og Facebook. Vi ber i tillegg om ditt samtykke til at vi kan bruke dine personopplysninger, klikk-respons, kjøpshistorikk for å gi deg tilbud, kommunikasjon og andre digitale tjenester tilpasset deg.

Uten å avslutte medlemskapet, kan du enkelt melde deg av denne markedskommunikasjonen. På din kundeprofil kan du enkelt administrere dine samtykker til markedskommunikasjonen.

Vår hensikt er å behandle opplysningene som er gitt til en tilpasset kommunikasjon for å gi deg relevant informasjon og tilbud. Det kan være alt fra tilbud som er relevant ut fra din alder og bursdagshilsen, samt gavene som gis ved opprykk i nivåene.

 

Medlemsfordeler, vilkår poengopparbeidelse og bonus

I tillegg til andre medlemsfordeler, opparbeider du poeng hver gang du handler hos oss – ett poeng for hver kroner du handler for.

Du kan også opparbeide deg poeng ved å gjennomføre følgende aktiviteter på www.innovacare.no:

Aktivitet

Poeng

Vilkår

Opprette konto

100

 

Fullføre din profil

100

 

Bursdagsgave

5000

 

Verve en venn

250

Ubegrenset

Følge oss på Instagram

250

Må linkes/ følges fra Innovacare.no sidepanel

Like oss på Facebook

250

Må linkes/ følges fra Innovacare.no sidepanel

Produktanmeldelser

100

Min. 30 tegn pr produktanmeldelser.

Kun 1 anmeldelse per produkt.

Kun 10 anmeldelser i måneden.

 

Hvert 500 poeng du opptjener, vil bli omgjort til en kroneverdi på 10 kroner.
For hvert 5000 poeng du har opptjent vil du få et gavekort verdt kr 100 som du kan bruke til å handle for i Innovacare.no.

Gavekort opptjent ved opparbeidet poengsum har en gyldighet på 12 måneder fra utstedt dato. Gjelder kun en gang og kan ikke brukes i kombinasjon med andre rabattkoder.

Om du har ønske om å samle opp mer enn 5000 poeng og få utløst gavekort i en større sum, må du ta kontakt med oss på kundeservice@innovacare.no før gavekortet utstedes.

Du kan når som helst følge med på dine opparbeidede poeng på medlemssiden din.

Oppbevaringstid

Vi vil kun beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine slettes eller anonymiseres.

Du har til enhver tid rett til å få innsyn, endre eller slette informasjon vi har om deg. Du har rett til begrenset behandling, å protestere mot behandlingen og du har rett til dataportabilitet. Du har rett til å trekke tilbake dine samtykker, samt har du retten til å klage til datatilsynet.

Dersom du krever å slette opplysninger, vil du automatisk bli meldt ut av kundeklubben. Her kan du lese ytterligere informasjon om dine rettigheter. Link til personvern.

 

Kommunikasjonsmedia

Som medlem av Innovacare.no vil du motta følgende markedskommunikasjon:

-       Kampanjekommunikasjon via f.eks nyhetsbrev og sms.

-       Bekreftelse på registrering via nyhetsbrev.

-       Tilpasset og personlig tilbud basert på kommunikasjon vi tror er relevant for deg på bakgrunn av din kjøpshistorikk, personopplysninger og preferanser.

Innovacare.no kommuniserer med deg gjennom følgende sosiale mediakanaler: Instagram og Facebook. Bruk av disse tjenestene reguleres ikke i denne avtalen, men av de særskilte vilkårene for den tjenesten det gjelder.

 

Endringer på avtaler

Innovacare.no forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer og / eller endringer i tjenesten og avtalevilkår. Dette omfatter retten til å legge ned, midlertidig eller permanent, hele eller deler av tjenesten uten foregående varsel.

Ved større endringer vil du bli informert slik at vi får en ny aksept fra deg til de nye vilkårene som iverksettes. Innovacare.no er ikke ansvarlig på noen måte ved suspensjon eller nedleggelse av Innovacare.no. Vi har rett til å slette din profil og heve avtalen dersom du bryter vilkårene som er satt. Disse vilkårene reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett.

Avslutte medlemskap

Du kan når som helst si opp medlemskapet. Oppsigelse sendes til kundeservice@innovacare.no, husk å merk: Oppsigelse medlem. Avtalen løper inntil den sies opp av en av partene eller vilkårene i denne avtalen ikke er oppfylt. F.eks. dersom vilkårene ikke er godkjent eller korrekt. Ved oppsigelse vil ditt samtykke trekkes tilbake, og opptjente fordeler vil slettes.

Du kan til enhver kontakte oss dersom du har spørsmål om ditt medlemskap eller har andre spørsmål.

E-post: kundeservice@innovacare.no

Telefon:406 74 440

 

 

Søk etter produkt eller kolleksjon