Crescina har dokumentert effekt basert på kliniske studier
Androgen alopeci, arvelig håravfall er den mest vanligste årsaken til hårtap hos menn. Kvinner, gjerne i høyere alder kan også få androgen alopeci. Hårtapet karakteriseres ved gradvis hårtynning med økende viker i tinningene og utvikling av måne i bakhodet hos menn. Hos kvinner er hårtapet mer beskjedent og man får tynt hår over hele hodet, ofte lokalisert mot pannen og i issen. Ved androgen alopeci er hårsekken svekket og redusert slik at den ikke greier å holde fast på hårstrået. Tilstanden er forårsaket av en genetisk bestemt overfølsomhet i hårroten for dihydrotestosteron (DHT) som fører til en forkortelse av hårets tilvekstfase (anagen fase). I studien ble det undersøkt om om Crescina kunne fremme hårvekst og redusere hårtap. 

Effekt hos 100 % av personene som ble testet: 
Klinisk, dobbelblindet studie, randomisert og kontrollert mot placebo på 46 personer (hvorav 23 behandlet med Crescina HFSC og 23 med placebo). De mannlige testpersonene hadde tynt hår tilsvarende grad II, III vertex og IV på Hamilton-Norwood skala. 


Etter 4 måneders behandling fikk alle testpersonene positiv effekt, med et vekstresultat på +7 til +41 nye hår i et område på 1,8 cm² (elektronisk telling). Hårets veksthastighet (anagen raten) økte med 6,8% etter 2 måneder og 10,7% etter 4 måneder. Håravfallet minket (pull test) med 29,6% etter 2 måneder og 46,8% etter 4 måneder. Resultatene fra testen er statistisk signifikante. 

6 300 nye hår
Instrumental analyse (phototrichogram) av hårvekst i et område på 1 cm² og påfølgende beregninger på et utvidet areal av hele hodebunnen (ca. 600 cm²), viste en gjennomsnittlig vekst på 6 336 nye hårstrå etter 4 måneders behandling med Crescina HFSC 100 %. Til sammenligning hadde placebogruppen en gjennomsnittlig hårvekst på 1559 nye hårstrå.

Studien er publisert i det anerkjente tidskriftet Dermatology and Therapy, Springer Healthcare, og du kan lese den i sin helhet her.