Crescina effekt og dokumentasjon

Crescina har dokumentert effekt basert på kliniske studier! 

Effekt hos 100 % av personene som ble testet: 

Klinisk, dobbelblindet studie, randomisert og kontrollert mot placebo på 46 personer (hvorav 23 behandlet med Crescina HFSC og 23 med placebo).
De mannlige testpersonene hadde tynt hår tilsvarende grad II, III vertex og IV på Hamilton-Norwood skala.

Etter 4 måneder behandling fikk alle testpersonene positiv effekt, med et vekstresultat på +7 til +41 nye hår i et område på 1,8 cm2 (elektronisk telling).

Hårets veksthastighet (anagen raten) økte med 6,8% etter 2 måneder og 10,7% etter 4 måneder.
Håravfallet minket (pull test) med 29,6% etter 2 måneder og 46,8% etter 4 måneder.

Resultatene fra testen er statistisk signifikante. Kjøp Crescina her.

6 300 nye hår

Instrumental analyse (phototrichogram) av hårvekst i et område på 1 cm² og påfølgende beregninger på et utvidet areal av hele hodebunnen (ca. 600 cm²), viser en gjennomsnittlig vekst på 6 336 nye hårstrå etter 4 måneders behandling med Crescina HFSC 100 %.
Placebo: Gjennomsnitt 1559

 

 

Studien er publisert i anerkjent tidskrift!

Clinical Efficacy of a Cosmetic Treatment by Crescina Human Follicle Stem Cell on Healthy Males with Androgenetic Alopecia
Buonocore, D., Nobile, V., Michelotti, A. et al. Dermatol Ther (Heidelb) (2013) 3: 53. doi:10.1007/s13555-013-0021-2https://link.springer.com/article/10.1007/s13555-013-0021-2: