Crescina® 500

  • Crescina® 500

    Behandling mot moderat hårtynning og synlig hårtap. Crescina® finnes i 2 formuleringer: Crescina® Re-Growth - Mot hårtynning.
                  Crescina® Komplett Behandling - Mot håravfall og hårtynning. Les mer...