Crescina®

  • Crescina® 

    Behandling mot moderat hårtynning og synlig hårtap. Crescina® finnes i 2 formuleringer: Crescina® Re-Growth - Mot hårtynning.
                  Crescina® Complete Treatment - Mot håravfall og hårtynning. Les mer...